Utviklet og driftet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Arne Moseng   |   Sist oppdatert: 07.03.2020

Elverum Damekor

Litt om oss:

        Kommer fra byen Elverum (ca. 18000 innbyggere) i det indre Østlandsområdet i Norge, og har siden starten i 1938 vært i kontinuerlig virksomhet.


I tillegg til mange oppgaver i sitt lokale miljø, gjennomfører koret konserter flere steder i sitt eget, og i mange andre land. Gjennom årene har koret også gjort programmer for radio, deltatt i korkonkurranser og stevner. Flere ganger som gjestekor, samt innspilling fonogram.


Elverum Damekor har kammerkorbesetning, og arbeider med mange forskjellige programopplegg. I den senere tid har koret viet spesiell oppmerksomhet til eldre og nyere norsk/nordisk kirkelig kormusikk – både liturgisk og konserterende. Folketoner, koraler, bibelske salmer, motetter osv. Større og mindre korverk.


I sine profane programmer synger koret alt fra viser til sanger og musikaler.

Vår CD: ”Hymner”