Utviklet og driftet av ”Nettskredderen Geir Moseng”   |   Ansvarlig:  Arne Moseng   |   Sist oppdatert: 03.06.2016

Elverum Damekor

Korets ledelse

Tove Delsbekk Bronken
er leder i styret. Ta kontakt med henne dersom det er spørsmål vedrørende koret.E-post: tdelsbek@bbnett.no

Mobil: 905 21 039

Adr.: Solørvegen 962
          2415 Heradsbygd


Arne Moseng (f. 1946)

I 2016 har han vært musikalsk leder og dirigent for Elverum Damekor i 26 år.

Kantor og Musikkleder i Våler fra 1975. Utdanning fra Norske Musikkonservatorier og Musikkhøyskolen.

E-post: arnmos@online.no

Mobil: 907 86 771

Vår CD: ”Hymner”